Klimaat Deel 01

Tja, op den duur, weet ik het niet meer hoor …

Nu lees ik dit in Business AM:

“Waterstof, door sommigen beschouwd als een van de pijlers van de energietransitie, zou de planeet veel meer opwarmen dan eerder werd gedacht. Dit is de conclusie van een nieuwe studie die door de Britse regering is gepubliceerd.” De amateurs kunnen het rapport lezen op de website van Recharge.

“Elke lekkage van H2 zal leiden tot indirecte opwarming van de aarde, waardoor de vermindering van broeikasgasemissies die wordt bereikt door over te schakelen van fossiele brandstoffen op waterstof, teniet wordt gedaan”, klinkt het. “Lekkage van waterstof in de atmosfeer tijdens productie, opslag, distributie en gebruik zal een deel van de voordelen van een waterstofeconomie tenietdoen.”

Een nieuw IPCC-rapport trekt voor de zoveelste keer aan de alarmbel.

En dan is er nog de permafrost, permanent bevroren grond in voornamelijk Canada, Rusland en Alaska. Daar verdwijnen meren en grote stukken grond storten in. Het is bevroren organisch materiaal van uitgestorven planten en dieren. Omdat alles bevroren is, zorgt dat voor stabiliteit. En laat dat nu juist het “probleem” zijn want alles is aan het opwarmen. En wie opwarming zegt, zegt smelten in het geval van “perma”frost. Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik las dat er bosbranden waren in het … noordpoolgebied. Dan zou je denken oh ja, er zal wat water smelten en dat is het. Was het maar zo simpel. Het is namelijk zo dat wanneer die grond begint te ontdooien, het organisch materiaal en de microben weer “tot leven” komen en kooldioxide en methaan afgeven.

“Particularly ice-rich permafrost is vulnerable to rapid thaw and erosion, impacting whole landscapes and ecosystems. Retrogressive thaw slumps (RTS) are abrupt permafrost disturbances that expand by several meters each year and lead to an increased soil organic carbon release.” “Overall the RTS-affected area increased by 331% compared to 2000 (2000: 20,158 ha, 2001–2019: 66,699 ha).”

Op die manier komt dus meer kooldioxide en methaan die dan de Aarde nog meer opwarmen waardoor er nog meer permafrost smelt, waardoor … Zo blijft het ene probleem het andere versterken en wanneer die sneeuwbal van de berg begint te rollen wordt die alsmaar groter en rolt die sneller en sneller.

Via deze website en de interactieve wereldbol kun je zelf nagaan welke plaatsen op aarde het hard te verduren gaan krijgen en “onbewoonbaar” gaan worden.

De Climate Action Tracker is een organisatie die de ACTIES van de verschillende landen of werelddelen bekijkt en analyseert. Het toont het verschil tussen de blabla van de grote praatbarakken en de realiteit “op het terrein”. Ondanks alle conventies, overeenkomsten en beloftes ziet het er niet goed uit. De beloftes, blijven in veel gevallen beloftes. Wanneer de camera’s draaien dan wodt van alles beloofd. Maar eens terug thuis primeren toch weer de nationale belangen. Hun studie is beschamend en voor verschillende landen schandalig en misdadig. Zo staat er het volgende te lezen (een kleine greep uit hun bevindingen):

– “Policy implementation on the ground is advancing at a snail’s pace.”
– “Targets for 2030 remain totally inadequate: the current 2030 targets (without long-term pledges) put us on track for a 2.4°C temperature increase by the end of the century.”
– “Even with all new Glasgow pledges for 2030, we will emit roughly twice as much in 2030 as required for 1.5°. Therefore, all governments need to reconsider their targets.”
– “2030 actions and targets are more often than not inconsistent with net zero goals”

– “To meet the Paris Agreement’s 1.5˚C warming limit, coal must be phased out of the power sector by 2030 in the OECD, and globally by 2040.”
– “To accelerate implementation globally, and ensure that all countries benefit from the transition to 1.5°C, developed countries need to massively increase international climate finance.” Wat wordt er zoal uitgegeven om “er iets aan te doen”. In het geval van Duitsland is het geen probleem om opeens 100.000.000.000 euro te vinden voor het leger en militair materiaal. Ook in België wordt 10.000.000.000 euro zonder ook maar één opmerking of vraag goedgekeurd voor de modernisering van het leger. Hieronder zie je hoe bepaalde landen het doen op gebied van uitgaven voor het klimaat …

De Europese InvesteringsBank (EIB) heeft haar vierde klimaatenquête gehouden en dit zijn de resultaten:

“Belgen verdeeld over de vraag of de groene transitie meer groei en een hogere levenskwaliteit zal brengen

 • 50% van de Belgen gelooft dat klimaatbeleid een bron is van economische groei
 • 58% denkt dat maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan meer nieuwe jobs zullen creëren dan bestaande jobs doen verdwijnen
 • 52% verwacht dat klimaatmaatregelen hun levenskwaliteit zullen verhogen
 • 23% vreest hun job te kunnen verliezen doordat hij niet compatibel zou blijken met de nood om de klimaatverandering tegen te gaan – dit cijfer stijgt tot 44% bij twintigers (20-29 jaar)
 • 31% van de Belgen houdt er rekening mee in de toekomst mogelijk te moeten verhuizen naar een andere streek of een ander land door toedoen van de klimaatverandering – bij 20 tot 29-jarigen is dit 55%

De EIB Klimaatenquête 2021-2022 werd uitgevoerd in september 2021. De EIB is de kredietverlenende instelling van de Europese Unie en wereldwijd een van de grootste multilaterale kredietverleners voor klimaatactieprojecten.”

Het is hier zeer duidelijk dat de schijf 20-30-jarigen de toekomst eerder somber inzien:

 • 44% vreest hun job te kunnen verliezen doordat hij niet compatibel zou blijken met de nood om de klimaatverandering tegen te gaan
 • 55% houdt er rekening mee in de toekomst mogelijk te moeten verhuizen naar een andere streek of een ander land door toedoen van de klimaatverandering

En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, gaat het ook niet goed met het Amazonegebied.

 • Elke 24 seconden werd een boom geveld. Soms om te verkopen in het buitenland, soms om drugs in te verbergen en soms om plaats te maken voor andere activiteiten.
 • Sommige stukken land worden platgebrand om plaats te maken voor gewassen (waarschijnlijk monocultuur) en vee. “The Amazon now is in an emergency situation,” zegt Luciana Vanni Gatti, die het regenwoud bestudeert aan het National Institute of Space Research in Brazilië.
 • Wat ook niet helpt is dat er nu ook drugstraffieken op gang gekomen zijn. En … het wordt elk jaar erger. Wat men nu vreest is dat het Amazonegebied dreigt terecht te komen op een kantelpunt. “We provide direct empirical evidence that the Amazon rainforest is losing resilience, risking dieback with profound implications for biodiversity, carbon storage and climate change at a global scale.”
 • En de waterhuishouding kan ook beter. “Deforestation means fewer trees, which means less moisture is sent into the atmosphere, which means less rain, which means more trees die. This evapotranspiration also cools the forest—it’s sweating, basically—so without it the Amazon not only dries out, but heats up.

Uit een studie van de Technische Universiteit van München blijkt dat de aarde nog voor 100 jaar aan oliereserves bevat. Het einde van het olietijdperk zal iets voor de kinderen van onze kleinkinderen zijn.

Synhelion, ontwikkelaar van synthetische brandstoffen kan blijkbaar koolstofneutrale vliegtuigbrandstof aanmaken.

De oorlog en alles dat erbij komt kijken doen de natuur zeker geen goed. En ook daar ziet het er weer niet goed uit. Al was het maar de beslissing van Duitsland om zo maar eventjes 100.000.000.000 euro te “investeren”. Niet in groene maatregelen maar om … oorlogsmateriaal te kopen.

En wat doet België? Wij gaan 14.000.000.000 euro “investeren” in wapens en dergelijke.    https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/01/27/de-regering-gaat-fors-investeren-in-defensie-opnieuw-meer-milit/

Indien je zelf wilt nagaan hoe België het doet, kun je op deze website terecht.

164 landen komen samen in Genève om te praten over de biodiversiteit. Ja, “praten” want dat kunnen al die organisaties enorm goed: samenkomen in dure hotels, er naartoe vliegen met privé-jets en tetteren. Dagenlang. Het is trouwens niet voor niets dat al die instituties “praatbarakken” worden genoemd. Wetenschappers beweren dat meer dan 1.000.000 soorten planten en dieren met uitsterven worden bedreigd. Het is niet dat het aantal planten en dieren gaan verminderen, neen het is uitsterven. De oorspronkelijk bedoeling was om het verlies van biodiversiteit tegen 2030 te stoppen. Nu denkt men eraan om die datum op te schuiven naar 2050 en om voor 30% te gaan tegen 2030.

En wat is nu het resultaat van al die woorden? Ze gaan in juni, in Nairobi, verder … praten. Wanneer je leest wat ze schrijven over hun “resultaten” dan kan je maar aan een ding denken: blablabla. Het zijn heel veel woorden om eigenlijk te zeggen dat ze niets bereikt hebben. Je moet dit eens lezen en mij dan uitleggen welke “resultaten” ze juist bereikt hebben:

“Other results from the meeting:
SBSTTA-24 adopted recommendations on marine and coastal biodiversity, activities to promote the conservation, restoration and sustainable use of soil biodiversity; targets and actions related to invasive alien species, including their monitoring and reporting; linkages between health and biodiversity, synthetic biology, risk assessment and risk management of living modified organisms, and the programme of work of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.

SBI-3 agreed on recommendations on assessment of progress, resource mobilization and guidance to the financial mechanism, capacity building and development, options to enhance planning, reporting and review, mainstreaming, a new gender plan of action, communications and cooperation and also recommendations related to implementation of the Cartagena Protocol on Biosafety, and the Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing.”

Wanneer ik dit lees dan kan ik maar aan één ding denken.