Morgan Freeman

Bekijk eerst wat je ziet, vel dan een oordeel en bekijk tenslotte hoe hetgeen je ziet, gemaakt is.

http://www.vincentabry.com/un-artiste-britannique-cree-un-rendu-photorealiste-incroyable-de-morgan-freeman-avec-juste-un-ipad-air-29401